Welkom bij Kindercoach Goedgemutst.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je bent vrij om deze verklaring helemaal door te lezen. Maar ik wil je in ieder geval alvast aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Cathalijne Roddenhof, eigenaar van Kindercoach Goedgemutst, gevestigd in Haarlem, werkzaam in Haarlem en omgeving, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64706109.

Welkom bij kindercoach goedgemutst Cathalijne Roddenhof

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens en die van je kind (zoals naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met je te houden over het traject van begeleiding wat we samen aangaan. Zie je na de eerste kennismaking af van verdere begeleiding door mij, dan verwijder ik jouw gegevens direct uit mijn systeem.

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden vanaf de website www.kindercoachgoedgemutst.nl geef je mij je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact met je op te nemen en verder te communiceren. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Krijgt het eerste contact geen vervolg? Dan verwijder ik direct je gegevens.

Vraag je mijn gratis downloads aan via de website? Dan is het nodig om je voornaam en e-mailadres in te vullen. Deze heb ik nodig om de downloads naar je toe te kunnen sturen en je eventueel later te informeren over aanvullingen of wijzigingen op de tips. Met je aanvraag kom je ook op mijn lijst voor GOEDnieuws (1 à 2 keer per maand). Mocht je dit niet willen, dan kun je je op elk moment weer uitschrijven.

Verwerken persoonsgegevens

Zeg je ja tegen werken met mij, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens (bijvoorbeeld bij een intakeformulier of tijdens een gesprek). Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Is het een keer nodig of zinvol dat ik informatie over jou/ je kind doorgeef? Dan doe ik dat uiteraard alleen op jouw verzoek en met jouw toestemming.

Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder of verzorger. Ik verwerk alleen de persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Dat gebeurt door het ondertekenen van het intakeformulier en de behandelovereenkomst, door beide ouders/verzorgers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van de begeleiding van
jou/ je kind. Dit doe ik uiteraard niet zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of als er een gerechtelijk bevel voor is. Maar laten we van dat laatste maar niet uitgaan.

Ik verkoop je gegevens niet door aan derden. En ik verstrek in ieder geval geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

De wet geeft aan dat ik verplicht ben jouw gegevens te beschermen. Dat doe ik ook. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.
– Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code, gezichtsherkenning en/of vingerafdruk. Wanneer dit nodig is, dan zorg ik voor versleuteling van je gegevens.
– Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van WhatsApp en Facebook Messenger.
– Soms schrijf ik iets over jou/ je kind op of bewaar ik iets wat je kind bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast.
– Persoonsgegevens nodig voor het aanvragen van de gratis tips op mijn website worden verwerkt in het programma Mailchimp. Ik heb met Mailchimp een verwerkersovereenkomst waarin aangegeven is dat ze geen gegevens van derden verwerken en met de gegevens omgaan volgens de AVG.
Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

Foto’s en reviews op website en social media

Ik plaats op social media en website geen herkenbare foto’s van je kind, tenzij je daar (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kun je overigens op elk moment intrekken. Ik verwijder dan de foto.

Ervaringen of reviews op de website plaats ik alleen na jouw toestemming. De ervaring kan ook anoniem geplaatst worden als je dat wenst.

Cookies

Voor zover ik weet gebruik ik op dit moment geen cookies op mijn website.
Cookies zijn overigens kleine tekstbestanden die geplaatst worden op je computer om informatie op te slaan over je bezoek aan mijn website. Deze informatie kan gebruikt worden om het gebruik van bezoekers te volgen en om statistische gegevens te verzamelen over de website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me daarbij wel aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die ik heb verzameld vanwege de begeleidingsovereenkomst waaronder contactgegevens en begeleidingsinformatie bewaar ik maximaal 6 maanden na afloop van de begeleiding. Daarna verwijder en/of vernietig ik je gegevens.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele overtuiging.  Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met me op.

 Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan direct contact met mij op. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat natuurlijk vervelend. Je hebt altijd het recht om in dat geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is het toezichthoudende orgaan op het gebied van de privacybescherming.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring?

Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.

Ik herzie de privacyverklaring regelmatig. Deze plaats ik dan opnieuw op de website.
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15 juni 2020.

Contactgegevens

Kindercoach Goedgemutst
Cathalijne Roddenhof

Johan Wagenaarring 19

2033 NZ Haarlem

Telefoon: 06-54965074

E-mail: cathalijne@kindercoachgoedgemutst.nl

Website: www.kindercoachgoedgemutst.nl